fbpx

ארגונים

הנכס החשוב ביותר של ארגון הוא העובדים שלו, ותרבות ארגונית תכריע את איכות העובדים שארגון יצליח לגייס ולשמר. כשלראשונה בהיסטוריה שוק העבודה מורכב מארבעה דורות, יש חשיבות מכרעת להשקעה בבניית הדיאנאיי של הארגון והערכים שלו ויצירת חיבור ומשמעות עבור העובדים. במסגרת העבודה שלי כיועצת ארגונית בחברת AL Consultants אני מעבירה סדנאות לצוותים לשיפור עבודת הצוות שלהם- בניית צוות, פיתוח מנהלים, ניהול קונפליקטים, מתן פידבק ותקשורת בארגונים עם דגש על פערים תרבותיים בחברות גלובליות. בין  הלקוחות שלי : AppsFlyer, Huuuge, R/GA

כנס און לייף לנשים ועולם העבודה של מחר

בין הלקוחות שלי